نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی چگونه است؟

مشرق نیوز :  به گزارش سرویس بورس مشرق، سید مهدی پارچینی مدیریت نظارت بر بورس ها در خصوص واگذاری سهام دولت در بنگاه های اقتصادی گفت: باتوجه به این که سهامی که در تملک دولت است دارای ارزش سیت مدیریتی است و  حفظ منافع دولت در واگذاری این بنگاه ها خواهد بود. او افزود: مسلما …

نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی چگونه است؟ ادامه مطلب »