استانداری خراسان جنوبی

خرید حمایتی زرشک کشاورزان اولویت برنامه‌های اقتصادی خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ حسین موهبتی زهان در نشست هم اندیشی مدیران دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصادی خراسان جنوبی اظهارکرد: با عنایت به دستور ویژه استاندار و قول مساعدت مسئولین ذی ربط از جمله مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور، موضوع پیگیری خرید حمایتی زرشک کشاورزان از …

خرید حمایتی زرشک کشاورزان اولویت برنامه‌های اقتصادی خراسان جنوبی ادامه مطلب »

خرید حمایتی زرشک کشاورزان اولویت برنامه‌های اقتصادی خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ حسین موهبتی زهان در نشست هم اندیشی مدیران دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصادی خراسان جنوبی اظهارکرد: با عنایت به دستور ویژه استاندار و قول مساعدت مسئولین ذی ربط از جمله مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور، موضوع پیگیری خرید حمایتی زرشک کشاورزان از …

خرید حمایتی زرشک کشاورزان اولویت برنامه‌های اقتصادی خراسان جنوبی ادامه مطلب »