اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال مشخص شدند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز برگزار شد. یکی از دستورات این نشست، تعیین اعضای کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال بود.

با تصمیم هیات رئیسه، بیژن ذوالفقارنسب به عنوان رئیس کمیته فنی تعیین شد.

همچنین حسن روشن، حسین کلانی، حسین شمس و پریا شهریاری هم به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.

قرار است یک پیشکسوت دیگر هم به این کمیته اضافه شود.

کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال شامل تمام رشته‌ها از جمله فوتسال و فوتبال ساحلی خواهد بود و به همین دلیل شهریاری و شمس هم در این کمیته حضور دارند.

https://dailybulletin.ir/12/01/2022/%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4/