زمان برگزاری انتخابات سه فدراسیون مشخص شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان و کم بینایان ۱۱ دی ماه برگزار شود. ۱۹ دی ماه هم زمان مقرر برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال بود که لغو شد. ضمن اینکه امروز و در فاصله دو روز مانده به برگزاری مجمع فدراسیون اسکیت، انتخابات این فدراسیون هم لغو شد.

دبیر مجامع انتخاباتی این فدراسیون ها و وزارت ورزش دلیلی برای به تعویق انداختن مجامع آنها اعلام نکرده اند اما آنچه مسلم است کاندیداها، مسائل مربوط به تاییدیه برخی از صلاحیت آنها از طرف مراجع ذی صلاح و عدم اعلام رسمی آن موجب تصمیم گیری برای برگزاری نشدن مجمع انتخاباتی سه فدراسیون موردنظر شده است.

البته قرار است بهمن ماه مجمع انتخاباتی هر سه فدراسیون نابینایان و کم بینایان، بسکتبال و اسکیت برگزار شود.

طبق زمان بندی جدید اعلام شده، مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت ۲ بهمن ماه برگزار می شود. انتخابات فدراسیون نابینایان وکم بینایان برای ۴ بهمن ماه پیش بینی شه است و قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال هم ۶ بهمن ماه برگزار شود.

زمان برگزاری انتخابات سه فدراسیون مشخص شد