پاسخ صدا و سیما به حاشیه‌های برنامه «میدون»

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش سه شنبه شب ایرنا از روابط عمومی صدا و سیما، متن جوابیه به این شرح است :

باسمه تعالی

در پی انتقاد به اختصاص حمایت شش میلیارد تومانی به ساخت برنامه «میدون» محصول شبکه سوم سیما، به استحضار می رساند:

برنامه میدون، گامی است در مسیر شناسایی و معرفی صاحبان ایده و نخبگان و کارآفرینان، از این رو طبیعی است که یکی از بازوهای حمایتی این برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب شود. چنان که بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها نیز بنا به ماموریت و موضوع برنامه‌ها، در برنامه سازی، یاری کننده رسانه ملی هستتند. بنابراین، دریافت کمک یاد شده امری غیر طبیعی و بیرون از حدود فعالیت رسانه ملی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب نمی آید.

بدیهی است؛ یکی از وظایف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقویت اشتغال و کارآفرینی است. در همین مسیر کمک وزارت کار به شبکه سه و برنامه هدف نظر در این شبکه، منطقی، قانونی و در راستای وظیفه ذاتی وزارتخانه است.

مستند قانونی کمک یاد شده، دقیقا بند«چ» ماده 37 قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب سوم مهر سال 1395هیئت وزیران است.

بند یاد شده؛ تاکید می‌کند که «کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود به استثنای فصول (۱و۴و۶) را طی قرارداد مشخص با صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند».

انتظار می رود که رسانه‌ها، با اطلاعات و علم نسبت به رویدادها،موضع گیری منصفانه وحرفه ای کنند و صرفا با اتکا به شنیده‌ها یا برداشت سلیقه ای و شخصی، موجب اتهام و تشویش اذهان عمومی نشوند.

پاسخ صدا و سیما به حاشیه‌های برنامه «میدون»