رویکردها به مناسبات دین و تمدن در اندیشه دینی معاصر بررسی می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی، درادامه سلسله نشست های وضعیت تفکر در ایران معاصر نشست هفدهم این مجموعه را با عنوان «رویکردها به مناسبات دین و تمدن در اندیشه دینی معاصر» برگزار می‌کند.

همچنین در این جلسه کتاب «رابطه دین وتمدن در اندیشه متفکران مسلمان» رونمایی می‌شود.

سخنران این نشست سیدرضا مهدی نژاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ تمدن اسلامی جامعه المصطفی العالمیه است.

دبیرعلمی جلسه هم مالک شجاعی جشوقانی است.

نشست رویکردها به مناسبات دین و تمدن در اندیشه دینی معاصر» چهارشنبه ۲۲ دی ماه ساعت ۱۵ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

علاقمندان به حضور در این نشست می‌توانند به صفحه اینستاگرام خانه اندیشمندان علوم انسانی https://www.instagram.com/iranianhht.ir مراجعه کنند.

https://dailybulletin.ir/01/01/2022/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4/