بی رقیبی رنگ‌های ضد خوردگی ایرانی در آسیا

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – میثم حاتمی گفت: کشور‌ها این رنگ را از شرکت هایی آلمانی و هلندی با قیمت‌های بالا تهیه و استفاده می‌کردند. شرکت دانش بنیان ما به کمک فناوری نانوتکنولوژی توانسته است تولید این رنگ را بومی سازی کرده و در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهد.

رنگ‌های ضد خوردگی این شرکت دانش بنیان برای سطوح مسی و آلومینیومی قابل استفاده هستند.

این رنگ‌ها در تهویه و رفع آلودگی‌های زیست محیطی نیز کاربرد دارند.

او گفت: گستره استفاده از این رنگ‌ها در کشور زیاد بود و قیمت آن حدود نصف قیمت نمونه خارجی است. این رنگ‌های ضد خوردگی در حال حاضر در شرکت‌های سراسر کشور استفاده می‌شوند.

بی رقیبی رنگ‌های ضد خوردگی ایرانی در آسیا