تعیین دقیق جنسیت موش با دستکاری ژنتیکی

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تعیین دقیق جنسیت موش‌ها قبل از تولد تحولی مهم است که موجب می‌شود از کشتار بی حاصل این موجودات در محیط‌های علمی و آزمایشگاهی به علت ازدیاد تولد موش‌های دارای جنسیت ناخواسته جلوگیری شود.

پژوهشگران انگلیسی از روش دستکاری ژنتیکی کریسپر برای تعیین دقیق جنسیت موش‌ها استفاده کرده‌اند. با توجه به اینکه موش‌های نر در بررسی‌های آزمایشگاهی چندان مورد نیاز نیستند معمولاً معدوم می‌شوند. البته برای تکمیل برخی از آزمایش‌ها، دانشمندان می‌توانند از حیوانات نر یا ماده برای مطالعه بیماری‌های جنسی مانند سرطان تخمدان یا پروستات نیز استفاده کنند. در حال حاضر، هیچ روشی برای کسب اطمینان از تولد پستانداران با جنسیت مورد نظر وجود ندارد.

با استفاده از روش دستکاری ژنتیک CRISPR-Cas۹ موش‌ها تنها در صورت بهره‌مندی از جنسیت مورد نظر می‌توانند رشد جنینی خود را ادامه دهند. روش یادشده متشکل از دو بخش است. آنزیم Cas۹ دی ان ای سلول را برش می‌زند و یک توالی آر ان ای که نقش راهنما را بر عهده دارد، مسیر دستکاری ژنتیکی را مشخص می‌کند.

از این روش برای موفقیت تولید ۳۶ نوزاد موش ماده و ۳۶ نوزاد موش نر استفاده شده است. نکته مهم این است که دستکاری های ژنتیکی هیچ عارضه جانبی مضری برای موش‌های تازه متولد شده ایجاد نکرد.

تعیین دقیق جنسیت موش با دستکاری ژنتیکی