روسیه ستیزی بی معناست     

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا در یادداشت غلامحسین اسلامی فرد آمده است: 

۱.انقلاب اسلامی ایران در قالب نهضتی با بنیان های اسلامی در آغاز سال ۱۳۴۲ خورشیدی راهی را آغاز کرد که در بهمن ۱۳۵۷ با شعارهایی روشن و اهدافی مشخص به بار نشست. نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی راهی بود که از عمق منطق راهبردی انقلاب برخاست. این شعار در زمانه ای در ایران، منطقه و جهان طنین انداز شد که ایدئولوژی کمونیسم در شرق و ایدئولوژی لیبرالیسم در غرب حاکمیت داشت انقلاب اسلامی  توانست در آیینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازتاب پیدا کند. بیش از بیست سال پس از آغاز نهضت اسلامی ایرانیان به رهبری حضرت امام خمینی راه شرق و کمونیسم فروپاشید اما غرب راه خود را ادامه داد و به رهبری آمریکا عرصه را در نظام بین الملل برای خود خالی دید.
 ۲.پس از شکست پروژه تجاوز بعثی ها به خاک ایران و ضربه به نهال نوپایی که نه شرقی و نه غربی را سرلوحه رای و فکر خود قرار داده بود. غربی ها متوجه شدند که تلاش های امام خمینی و ملت ایران به بار نشسته و انقلاب اسلامی نه تنها دارای بدنه ای تنومند شده بلکه بذر اسلام خواهی و هویت طلبی را در منطقه خاورمیانه نیز پراکنده است. در دهه های پس از پیروزی انقلاب مسیر و راه این شعار نه تنها ادامه داشته بلکه با قوت هر چه بیشتری منطق و حقانیت خود را در چهل و اندی سال گذشته به جهانیان ثابت کرده است.
 ۳ با برهم خوردن معادله شرق و غرب و تک قطبی شدن جهان کنونی و نظام بین الملل نمی توان بر سبیل همان مصادیق سیاست خارجی ایران را پیش برد. صحنه تغییر کرده است. کشور روسیه به عنوان بازمانده اتحاد جماهیر شوروی اکنون مصداق شرق تزاری نیست . جمهوری  اسلامی ایران می تواند با تکیه بر حکمت ، هوشمندی و بهره مندی از فرصت های پیش آمده  بازیگری فعال و با نفوذ در صحنه بین الملل باشد .
 ۴. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نفوذ و توان سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خویش می تواند در ارتباط به قدرت های جهانی چون روسیه و چین مسیری را انتخاب کند که در آن آمریکا به چالش کشیده می‌شود. اکنون همزمان با  مذاکرات رفع تحریم در وین نباید بر اساس منطق گذشته که همه توان و ظرفیت کشور را برای جلب نظر آمریکا و سه کشور اروپایی هزینه کرد عمل کند. روسیه برای رسیدن به خواسته های به حق جمهوری اسلامی ایران در رفع تحریم های ظالمانه می تواند موثر باشد. روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و روسیه ظرفیت های بسیار بالایی دارد که بهره مندی از این ظرفیت ها را چه برجام به نتیجه برسد و چه به نتیجه نرسد نمی توان معطل گذاشت. آمریکا و سه کشور اروپایی به ایران و جهان ثابت کردند بر هیچ عهدی پایبندی ندارند و ایران اسلامی نیز بر پایه همین تجربه تلخ که از سال ۱۳۹۶ ضربات اقتصادی به کشورمان وارد کرده دریافته  که  باید راه دیپلماسی اقتصادی و گسترش مناسبات با کشورهای منطقه و قدرت های آسیایی را تا آنجا که امکان دارد تقویت کند .
 ۵. بر اساس چنین راهبردی دولت سیزدهم با تمام توان کوشیده است تا هم با همسایگان و هم با قدرت هایی چون روسیه و چین فارغ از نتیجه میدان مذاکرات هسته ای حرکت کند. اکنون فرصتی تاریخی برای ایران به وجود آمده تا با گسترش روابط با روسیه هم به توافق خوب در برجام نزدیک تر شود و هم اینکه بدون معطلی  مسیر دیپلماسی اقتصادی خود را بپیماید و با درک عمیق از منافع ملی و مصالح انقلاب اسلامی به توسعه روابط با آن کشور بپردازد.سفر دکتر رییسی به مسکو نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی و همکاری های راهبردی دو کشور به شمار می آید.

۶.در چنین فرصتی کوبیدن بر طبل روسیه ستیزی نمی تواند مصالح ایران را تامین کند. بلکه کشور را از رسیدن به شرایط پایدارتر اقتصادی و سیاسی باز می‌دارد. نخبگان دانشگاهیان و متخصصان عرصه های بین المللی اقتصادی و فرهنگی بر خلاف برخی فضاسازی های سیاسی می توانند با کمک مشورتی و فکری به دولت در جهت حفظ و بیشینه سازی منافع ملی کشور گام بردارند. جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف اثبات کرده است که هیچ گاه استقلال ایران را به هیچ قربانگاهی نخواهد برد. فرصت بدست آمده در گسترش روابط با روسیه را با دقت در تاریخ معاصر و التفات به راهبردها و اهداف نهضت امام خمینی(رض)  و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می توان به بهترین نحو دنبال کرد.

روسیه ستیزی بی معناست