امیر عبداللهیان تهران را به مقصد مسقط ترک کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه محور اصلی گفت و گوهای حسین امیر عبداللهیان در این سفر،  بررسی راه های گسترش مناسبات فیمابین در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و همچنین رایزنی در خصوص مسائل مهم منطقه خواهد بود .

وزیر امور خارجه کشورمان را در این سفر هیئتی سیاسی از وزارت امور خارجه همراهی می‌کند.
 

https://dailybulletin.ir/10/01/2022/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af-%d9%85%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%aa/