ایران کشته و مجروح شدن شهروندان کشور کوبا در حادثه اخیر را تسلیت گفت

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشته و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از شهروندان کشور دوست کوبا را که در حادثه اخیر در مخازن نگهداری سوخت این کشور در استان ماتانزاس رخ داد، به دولت و ملت این کشور تسلیت گفت.

کنعانی ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده قربانیان این حادثه ناگوار، برای مجروحان بهبودی و شفای عاجل مسئلت کرد.

https://scrapper.ir/08/08/2022/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%88/