مردم محاصره شده در سیل با کمک نیروی دریایی ارتش نجات یافتند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، با حضور به موقع تیم نجات و اعزام بالگرد در شرایط جویی نامناسب محاصره شدگان در سیل نجات پیدا  کردند.  

مسئول عملیات نجات در این باره گفت: بعد از اطلاع از این موضوع و اوامر صادره با وجود شرایط جوی نامناسب توانستیم با اعزام بالگرد و تیم نجات از هوادریای منطقه سوم نبوت نداجا به منطقه سیل زده گوردیم در شهرستان کنارک ۲۲ نفر از سیل زدگان محاصره شده در سیل را با چندین ساعت سورتی پرواز و با لطف خدا نجات دهیم.

مردم محاصره شده در سیل با کمک نیروی دریایی ارتش نجات یافتند