وضعیت شیوع سویه جدید اُمیکرون در ایران در مقایسه با سایر کشورها رضایت بخش است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در جلسه کمیته تخصصی کرونا که با حضور رییس دفتر رییس جمهور و وزرای بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش حضور داشتند، گزارش کمیته علمی مراقبت و درمان کووید ۱۹ در زمینه روند واکسیناسیون کودکان و رده سنی ۱۱-۵ سال در جهان ارائه شد.

همچنین وزارت بهداشت گزارشی در خصوص روند گسترش سویه جدید اُمیکرون در جهان ارائه کرد و تأکید شد با توجه به اینکه رفتار ویروس اومیکرون در هر کشور و رده های مختلف سنی متفاوت است، اجرای دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در کنار واکسیناسیون به ویژه تزریق دز سوم ضروری است.

 با توجه به روند افزایشی و همچنین بازه زمانی واکسیناسیون در کشور وضعیت شیوع سویه جدید اُمیکرون در یران در مقایسه با سایر کشورهای جهان رضایت بخش است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گزارشی از فضای رسانه ای مرتبط با شیوع کرونا در کشور ارائه کرد و اعضای این جلسه بر لزوم تبیین دستاوردهای مردم کشورمان در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به ویژه سویه اُمیکرون تأکید کردند.

براساس این گزارش، مصوبات پیشنهادی برای تصویب در ستاد ملی کرونا بحث و بررسی شد.

وضعیت شیوع سویه جدید اُمیکرون در ایران در مقایسه با سایر کشورها رضایت بخش است