رئیس دولت‌ سیزدهم در ۱۲ تنفیذ قبلی چه مسئولیت‌هایی داشته است؟

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، آیت‌الله‌ سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در۱۲ تنفیذ قبلی مسئولیت‌هایی چون حضور در تیم کادرسازی شهیدبهشتی و دادیاری کرج تا ریاست سازمان بازرسی کل کشور، ریاست قوه‌قضائیه و خدمت در آستان‌قدس‌رضوی را برعهده داشته است.

مراسم تنفیذ  آیت الله سید ابراهیم به عنوان رئیس جمهوری دولت سیزدهم با حضور شخصیت‌های کشوری و مهمانان خارجی دوازدهم مرداد  ۱۴۰۰ در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

رئیس دولت‌ سیزدهم در ۱۲ تنفیذ قبلی چه مسئولیت‌هایی داشته است؟