ادامه بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش حوزه احزاب ایرنا، در این جلسه بندهای مربوط به «محیط زیست» و «رشد اقتصادی» در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه امروز مجمع که رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، روسای کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس و رئیس سازمان حفظ محیط زیست حضور داشتند، اعضای مجمع مقرر کردند: «بهبود شاخص های عملکردی محیط زیست حداقل پنج پله در هر سال، کاهش حداقل ۱۰ درصدی سالانه آلودگی هوای کلان شهرها و مدیریت اثرات و عوارض تغییر اقلیم با استفاده از ظرفیت‌های ملی، منطقه ای و بین‌المللی» در سال های برنامه هفتم محقق شود.

اعضای مجمع در ادامه پس از بحث درباره الزامات رشد اقتصادی هشت درصدی؛ «بهبود محیط کسب و کار و ایجاد ثبات و پایداری در سیاست ها و مقررات اقتصادی کشور و ارتقاء حداقل پنجاه رتبه کشور در شاخص کل محیط کسب و کار در طول برنامه» را از تصویب گذراندند.

در پنجمین جلسه مجمع در هفته جاری در خصوص افزایش صادرات غیرنفتی و تراز تجاری غیرنفتی مصوب شد:  افزایش صادرات غیرنفتی با تاکید بر محصولات دانش بنیان و نیل به تراز تجاری غیرنفتی مثبت در پایان برنامه و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی که در داخل به اندازه کافی و با کیفیت مناسب قابل تامین است، با رعایت حقوق مصرف کننده در برنامه هفتم اجرایی شود.

 ادامه بررسی‌های مواد و بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم در جلسات فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات آینده نیز ادامه خواهد یافت.

ادامه بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام