دولت اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را اصلاح کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موافقت کرد.

به موجب اصلاح اساسنامه فوق، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از بین افراد مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانتدار برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

همچنین مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از مدیران یا کارمندان مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانتدار شرکت تفویض کند.

https://dailybulletin.ir/03/01/2022/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae/