فیلم/ بارش برف و کولاک در جاده‌های برون شهری تهران

خبرگزاری ایرنا :


دریافت
9 MB


دریافت
1 MB


دریافت
2 MB

https://scrapper.ir/21/01/2022/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%88-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86/