بازگشایی آب زاینده‌رود در شهرستان‌های غرب اصفهان

خبرگزاری ایسنا

اصغر رستمی درباره بازگشایی آب زاینده‌رود برای کشاورزان غرب اصفهان، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی لازم، آب در سال زراعی جاری برای کشت، بازگشایی و استفاده شد و در حال حاضر نوبت آبرسانی به مناطق غربی است و طبق برنامه‌ریزی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه جلسات متعددی برگزار شده تا کار با هماهنگی باشد، اضافه کرد: بخش کشاورزی با آب زنده است، بنابراین استفاده بهینه از آب مهم است، ترکیب الگوی کشت مناسب مهم، توجه به شرایط اقلیمی ضروری است و بهره‌وری از آب باید زیاد باشد، لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که آب به تمام بهره‌برداران و ذینفعان برسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با تأکید بر اینکه هماهنگی و همدلی بین کشاورزان باعث افزایش بهره‌وری شود، گفت: اولویت در بازگشایی آب با حفظ باغات است، درختانی داریم که چندین سال عمر دارند، بنابراین توصیه ما آبیاری باغات و گیاهان چند ساله است، همچنین به کشت با سطح محدود و با نیاز آبی کم توصیه می‌کنیم تا درختان حفظ شوند و نیاز معیشتی کشاورزان مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه حفظ باغات مهم است و در این زمینه توجه به توصیه کارشناسان ضروری است، افزود: بهره‌برداران با مراجعه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها می‌توانند مشاوره‌های لازم را دریافت کنند، همچنین باید به کشت علوفه‌های کم آب‌بر توجه شود تا هم نیاز استان و هم معیشت کشاورزان تأمین شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از جهاد کشاورزی استان اصفهان، رستمی تأکید کرد: نهاده‌های تولید همچون کود فراهم است. همچنین کشاورزان در خصوص بذر گیاهان کم آب‌بر می‌توانند اقدام و خرید کنند و بهره ببرند.

بازگشایی آب زاینده‌رود در شهرستان‌های غرب اصفهان